zaton

Zaton

Zaton je naselje na obali istoimenog zaljeva u Zadarskom kanalu, 3 km južno od Nina.

Gospodarska je osnova poljodjelstvo, vinogradarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo, stočarstvo, pomorstvo i turizam. Zimi je izložen jakoj buri; ljetnu vrućinu ublažava maestral. Na lokalnoj je prometnici, odvojku od regionalne prometnice Zadar-Nin. U prapovijesti područje ilirskih Liburna (stilizirane ženske figure). U selu se nalaze ostaci građevina iz rimskog doba, ostaci rimske luke koja je pripadala Aenoni (Nin) te starokršćanske crkve sv. Andrije s tri apside. Starohrvatsko naselje nalazilo se sjeverozapadno od današnjega, a uništili su ga Mlečani 1646., kada su spalili i Nin; ostaci trobrodne srednjovjekovne crkve sv. Andrije (Sv. Jadrija).

Zapadno od sela sačuvani su ostaci dvokatne kule (Kaštelina), koju je dao sagraditi Hanibal Cirysagus 1593. Između Zatona i Nina, usred polja Prahulje, na velikom ilirskom grobnom humku stoji starohrvatska crkvica sv. Nikole iz XI. st.; kružne je osnove s tri polukružne i jednom pravokutnom nišom, kupola s vidljivim tragovima romanike (vrata i poprečni lukovi u unutrašnjosti). U doba turskih ratova na kupolu je dozidana promatračnica.